Dapatkah Puasa Senin Kamis dan Puasa Syawal Digabung?

Explainer: what is Ramadan and why does it require Muslims to fast?

Puasa Senin Kamis merupakan puasa yang disunahkan untuk dikerjakan umat muslim kapan saja pada setiap bulan, kecuali pada hari tertentu yang dilarang.

Akan tetapi, saat ini umat muslim juga sedang disunahkan untuk mengerjakan Puasa Syawal selama enam hari.

Selama enam hari berpuasa tersebut, terdapat kemungkinan bahwa hari pengerjaannya adalah hari Senin dan Kamis yang bertepatan dengan Puasa Senin Kamis.

Melihat kedua hal tersebut, banyak umat muslim yang ibadahnya taat dan kerap melakukan Puasa Senin Kamis ingin mengetahui apakah kedua ibadah tersebut bisa digabungkan atau tidak.

Hukum Menggabungkan Puasa Senin Kamis dan Puasa Syawal

Menurut pendapat para Ulama, menggabungkan niat Puasa Syawal dengan Puasa Senin Kamis hukumnya adalah boleh dan sah.

Hal tersebut disebabkan karena baik Puasa Senin Kamis maupun Puasa Syawal memiliki kesamaan dalam bentuk dan jenis ibadahnya.

Keduanya sama-sama merupakan ibadah puasa dan keduanya memiliki hukum sunah.

Syaikh Abu Bakar Syatha dalam kitab I’anatut Thalibin berkata:

“Ketahuilah terkadang ditemukan dua sebab dalam puasa, seperti Puasa Arafah atau Asyura bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, atau hari Senin atau Kamis bertepatan dengan puasa enam hari Syawal.

Dalam keadaan ini, sangat dianjurkan berpuasa untuk menjaga dua sebab tersebut.

Jika seseorang berniat melakukan keduanya, maka dia mendapatkan keduanya. ini seperti bersedekah kepada keluarga yang niatnya adalah sedekah dan silaturahmi.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggabungkan Puasa Senin Kamis dan Puasa Syawal.

butuh bantuan

Kami di sini untuk membantu Anda

Customer Support

Sigma Siaga

Online

Sigma Siaga

ada yang dapat kami bantu 00.00
Scroll to Top